Náš cieľ

Cieľom projektu “AgriEdu – Enhance Attractiveness of Agriculture by Information Technologies and Innovative Learning” podporeného Medzinárodným Vyšehradským Fondom je vytvoriť sieť farmárskych organizácií, malých a rodinných fariem, univerzít a vzdelávacích inštitúcií, neziskových organizácií a ďalších inštitúcií, ktorésa aktívne snažia zvyšovať atraktívnosť poľnohospodárskeho sektora, predovšetkým u mladých ľudí a to nielen z krajín Vyšehradskej štvorky.