Ciele konferencie

Konferencia “Agriculture in the perspective of future“ umožní expertom z poľnohospodárskej praxe a akademického prostredia diskutovať o možnostiach a stratégiách inovácie v poľnohospodárstve a poskytne príležitosť prezentovať príklady dobrej praxe z oblastí aplikácie inovatívnych aspektov v poľnohospodárstve a poľnohospodárskom vzdelávaní.

Konferencia je multidisciplinárna so zameraním na udržateľné poľnohospodárstvo a malé farmy ako aj moderné vzdelávanie v poľnohospodárstve. Organizovaná bude v niekoľkých sekciách:

Sekcie budú realizované kombináciou plenárneho zasadnutia, workshopov, panelovej diskusie a prezentácie posterov.

Samostatný priestor bude poskytnutý mladým vedcom a farmárom, aby mohli prezentovať výsledky svojich prác.