Agriculture in the perspective of future

Projekt AgriEdu – Enhance Attractiveness of Agriculture by Information Technologies and Innovative Learning riešený v roku 2015 vyvrcholí medzinárodnou konferenciou a workshopom, ktoré sa uskutočnia 28.septembra 2015 až 2. októbra 2015 v Podkylave.

Hlavným cieľom konferencie je poukázať na možnosti zvýšenia atraktívnosti poľnohospodárstva a prezentovať inovatívne možnosti vzdelávania s ohľadom na špecifické požiadavky poľnohospodárov, predovšetkým malých, rodinných a mladých farmárov. Prezentácie zástupcov vzdelávacích inštitúcií –vysokých škôl, vzdelávacích inštitúcií zameraných na neformálne vzdelávanie, mimovládnych a neziskových organizácií – predstavia súčasný pohľad na problematiku a odprezentujú inovatívne trendy v oblasti vzdelávania.

V rámci workshopu „Education in agriculture – modern and effective“ budú mať účastníci možnosť pracovať s rôznymi inovatívnymi vzdelávacími nástrojmi – online kurzami, mobilnými aplikáciami, elektronickými vzdelávacími zdrojmi a pod.

Konferencia a workshop budú miestom na výmenu informácií (nielen) medzi zástupcami z krajín V4, ktorí zdieľajú podobné problémy a cieľové skupiny a realizáciu aktivít v duchu Spoločnej deklarácie malých, mladých a rodinných farmárov.