Spoločné vyhlásenie:

Mladí, malí a rodinní farmári a ich farmy by mali byť oprávnene uznaní za základné piliere trvalo udržateľného poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja. Tvoria neoddeliteľnú súčasť globálneho a harmonizovaného rozvoja každého národa a zároveň chránia životné prostredie, prírodné zdroje a biodiverzitu a udržujú malebnosť krajiny. Preto je dôležité vytvoriť verejné politiky, ktoré budú tento model poľnohospodárstva podporovať.

Títo farmári by mali mať nevyhnutnú podporu v oblasti legislatívy, technológie a financií, aby bol tak umožnený ich prístup k pôde, vode a ďalším prírodným zdrojom, k miestnym trhom, pôžičkám, investíciám a vzdelávacím programom a ich kontrolu nad nimi.

V tomto presvedčení budeme my, ženy, muži a mladí ľudia malých a rodinných fariem z krajín V4 viesť národné, regionálne a medzinárodné občianske aktivity, aby toto vyhlásenie bolo zdrojom veľkých príležitostí pre podporu našich individuálnych a kolektívnych práv.

Dolu podpísaní jednotlivci a organizácie si prajú plne sa chopiť tejto príležitosti a spoločne vyhlasujú nasledujúce: